поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՕՐԱԿԱՐԳ

 1. Ընտրություններ:

 

                     

 

 

 

   Ծանոթություն.   

ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր   առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –02.07.2021թ.:

                                                

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

22.06.2021թ.

 

 

 

Ց     ՈՒ     Ց     Ա     Կ

2021Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 2-Ի  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ԱՆՁԱՆՑ

Առաջին նիստ

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն

Ծննդյան թիվ

Աշխատավ. և զբաղեցրած պաշտոնը

Գիտական աստ. և կոչումը

Գիտ. մանկ.

Որ տեղի համար է դիմել

1.

Գրիգորյան Հերմինե

1970թ.

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, «Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտ

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

23

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտի /Մաթեմատիկա/-1հ.

2.

Կյուրեղյան Արմենուհի

1963թ.

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտ

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

28

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտի /Ինֆորմատիկա/-1հ.

3.

Կռոյան Ռաֆիկ

1946թ.

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտ

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

47

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտի /Մաթեմատիկա/-0,75հ.

4.

Էքսուզյան Սուրեն

1960թ.

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտ

տեխ.գ.թ.

դոցենտ

31

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտի /Ինֆորմատիկա/-1հ.

5.

Սահակյան Ռոբերտ

 

 

1937թ.

 «Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտ

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

51

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտի/Մաթեմատիկա/-0,75հ.

6.

Սայադյան Մինաս

 

1959թ.

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտ

մ.գ.թ., դոցենտ

 

 

36

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտի

/Մաթեմատիկա/-0,5հ..

7.

Սահակյան Ժասմենա

1938թ.

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի ասիստենտ

-

48

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի ասիատենտի

/Մաթեմատիկա/  - 0.5 հ.

8.

Օհանյան Հեղինե

1970թ.

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտ

տեխ.գ.թ., դոցենտ

 

26

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի դոցենտի /Ինֆորմատիկա/-1հ.

 

9.

Քանարյան Գայանե

1974թ.

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի ասիստենտ

 ֆմ.գ.թ., դոցենտ

 

20

«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի ասիստենտի

/Ինֆորմատիկա/-1հ.

10.

Թովմասյան Մարտուն

1950թ.

«Քիմիայի և կենսաբանություն» ամբիոնի դոցենտ

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

 

23

«Քիմիայի և կենսաբանություն» ամբիոնի դոցենտի (Քիմիա) ─ 1հ.

                                                                

 

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                       Ս. Ս.  ԲԵԺԱՆՅԱՆ

 

 

 

Ց     ՈՒ     Ց     Ա     Կ

2021Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 2-Ի  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ԱՆՁԱՆՑ

Երկրորդ նիստ

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն

Ծննդյան թիվ

Աշխատավ. և զբաղեցրած պաշտոնը

Գիտական աստ. և կոչումը

Գիտ. մանկ.

Ո±ր տեղի համար է դիմել

1.-2.

Հարությունյան Ռաֆայել

 

 

Բաղդասարյան Սասուն

 

 

Եղյան Գոհար

 

 

 

Թադևոսյան Գագիկ

 

 

1980թ.

 

1967թ

 

 

 

1958թ

 

 

 

 1959թ.

 

 

 

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտ

 

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  ասիստենտ

  Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  ասիստենտ

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտ

 

 

աշխ.գ.թ., դոցենտ

 

 

աշխ.գ.թ., դոցենտ

 

աշխ.գ.թ., դոցենտ

 

 

աշխ.գ.թ., դոցենտ

 

 

16

 

 

 

25

 

 

20

 

 

 

 

28

 

Ø  Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դոցենտի

/Աշխարհագրություն/-0,5հ.

 

Ø  Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտի

/Աշխարհագրություն/-0,5հ.

 

3.

Ժամհարյան Սամվել

1948

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտ

 

տնտ.գ.թ., դոցենտ

49

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտի

/Տնտեսագիտություն/-0,5հ.

4.

Բադոյան Տիգրան

1984

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դասախոս

 

տնտ.գ.թ., դոցենտ

8

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտի

/Տնտեսագիտություն/-0,5հ.

5.

Հովհաննիսյան Արևհատ

1983

                                                                                                                

  Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտ

 

ի.գ.թ., դոցենտ

 

14

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտի

/Իրավագիտություն/-0,5հ.

6.

Գյունաշյան Էդուարդ

1970թ.

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դասախոս

 

-

11

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դասախոսի

/Իրավագիտություն/-1հ.

7.

Ալչանգյան Մելինե

1994թ.

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դասախոս

 

-

գիտ. մանկ.ստաժ-5-ամիս

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դասախոսի

(Իրավագիտություն) ─ 0,5 հ.

8.

Ղազարյան Արմինե

1974թ.

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ, քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ   

ք.գ.թ.

դոցենտ

16

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտի (Քիմիա) ─ 1հ.

9.

Քիքանյան Սարգիս

 

 

Վարդանյան Գյուլնարա

 

1948թ.

 

 

 

1975թ

.

 

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դասախոս

Արվեստի և սպորտի   ամբիոնի դասախոս

 

-

 

 

 

-

 

 

 

27

 

 

 

2

 

 

 

 

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի

Դասախոսի/Քիմիա/-0,5հ.

10.-11.

 

Քոչարյան Վիլեն

 

 

Փարսադանյան Սմբատ

 

Թումանյան Էդիկ

 

Խառատյան Սերյոժա

 

1951թ.

 

 

 

1962թ.

 

1948թ

 

 

1949թ.

 

 Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ

 

 

Քիմիա և կենսաբանություն ամբիոնի դոցենտ

----------------------------------------------

 

 

Քիմիա և կենսաբանություն ամբիոնի ասիստենտ

 

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

 

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

 

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

 

ֆմ.գ.թ.

դոցենտ

42

 

 

 

23

 

 

43

 

 

 

45

 

Ø  Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտի(Ֆիզիկա) ─ 0. 75հ.

Ø  Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտի(Ֆիզիկա) ─ 0. 75հ.

 


                                                                

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                       Ս. Ս.  ԲԵԺԱՆՅԱՆ

22.06.2021թ.

Back to top