поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2021Թ.  ՀՈՒԼԻՍԻ 08-ԻՆԺԱՄԸ  15.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

 

  1. Ընտրություններ.
    • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ամբիոնների վարիչների ընտրություն:
    • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներից հոգաբարձուների խորհուրդի անդամության թեկնածուների ընտրություն:
  1. «Օտար լեզուներ և գրականություն» ամբիոնի դասախոսներ Ս.Բարսեղյանի և Ժ.Հակոբյանի «Գործնական ռուսաց լեզու (ուսումնամեթոդական նյութեր) ձեռնարկի տպագրության երաշխավորվելու մասին:

Զեկ.՝ գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

 

 

 

 

  Ծանոթություն.  - ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից  3 օր      առաջ:

                             բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –08.07.2021թ.:

                                                

Գիտքարտուղար                                                 Ս.Բեժանյան

28.06.2021թ.

Ց     ՈՒ     Ց     Ա     Կ

2021Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 8-Ի  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ԱՆՁԱՆՑ

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն

Ծննդյան թիվ

Աշխատավ. և զբաղեցրած պաշտոնը

Գիտական աստ. և կոչումը

Գիտ. մանկ.

Որ տեղի համար է դիմել

1.

Բաղդասարյան Լիլիթ

 

 

 Միրզոյան Վանանե

 

 

Հարությունյան Արմեն

1982թ.

 

 

 

 

1978թ.

 

 

1971թ.

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» ամբիոնի վարիչի ժ/պ,  «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» ամբիոնի  դոցենտ

 

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» դոցենտ

 

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» դոցենտ

մ.գ.թ., դոցենտ

 

 

հ.գ.թ., դոցենտ

 

մ.գ.թ., դոցենտ

 

17

 

 

17

 

 

23

 Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի

2.

Բաբուռյան Հերմինե

 

 

Մելքոնյան Հեղինե

 

1982թ.

 

 

1979թ.

 

«Հայոց լեզու և գրականություն» ամբիոնի վարիչի ժ/պ, «Հայոց լեզու և գրականություն» ամբիոնի դոցենտ

 

«Հայոց լեզու և գրականություն» ամբիոնի ասիստենտ

բ.գ.թ., դոցենտ

 

բ.գ.թ.,

 դոցենտ

12

 

 

15

«Հայոց լեզու և գրականություն» ամբիոնի վարիչի

3.

 

 

Մամիկոնյան Հայկանուշ

 

 

Օհանյան Հեղինե

1981թ.

 

 

 

1970թ.

 

«Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ամբիոնի վարիչի ժ/պ, «Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ամբիոնի ասիստենտ

 

«Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ամբիոնի դոցենտ

 

ֆմ.գ.թ.,

 դոցենտ

 

 

տեխ.գ.թ.,

 դոցենտ

 

13

 

 

 

26

«Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ամբիոնի վարիչի

4.

Բաղդասարյան Սասուն

 

 

Բարսեղյան Նարինե

 

 

Հարությունյան Վիկտորյա

 

 

Պապոյան Հրայր

 

1967թ.

 

 

1972թ.

 

 

 

1963թ.

 

 

1984թ.

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  ասիստենտ

 

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտ

 

 

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  դոցենտ

 

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի վարիչի ժ/պ,   Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  ասիստենտ

աշխ.գ.թ., դոցենտ

 

 

տնտ.գ.թ., դոցենտ

 

 

տնտ.գ.թ., դոցենտ

 

 

տնտ.գ.թ., դոցենտ

25

 

 

 

19

 

 

 

21

 

 

 

 

9

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  վարիչի

5.

Թադևոսյան Թադևոս

 

 

Վարդանյան Լուսիկ

1974թ.

 

 

1962թ.

«Օտար լեզուներ և գրականություն» ամբիոնի վարիչի ժ/պ,  «Օտար լեզուներ և գրականություն» ամբիոնի դոցենտ

 

«Օտար լեզուներ և գրականություն» ամբիոնի դոցենտ

 

բ.գ.թ., դոցենտ

 

 

բ.գ.թ., դոցենտ

 

22

 

 

 

22

«Օտար լեզուներ և գրականություն» ամբիոնի վարիչի

 

6.

 

Ղազարյան Արմինե

1974թ.

«Քիմիա և կենսաբանություն» ամբիոնի վարիչի ժ/պ,  «Քիմիա և կենսաբանություն» ամբիոնի դոցենտ   

 

ք.գ.թ., դոցենտ

 

 

 

16

«Քիմիա և կենսաբանություն» ամբիոնի վարիչի

7.

Բարսեղյան Արման

 

 

Նազարյան Վաղինակ

1974թ.

 

 

1977թ.

 

Արվեստի և սպորտի ամբիոնի դոցենտ

 

 

Արվեստի և սպորտի ամբիոնի վարիչի ժ/պ, արվեստի և սպորտի ամբիոնի ասիստենտ

մ.գ.թ., դոցենտ

 

մ.գ.թ., դոցենտ

20

 

18

Արվեստի և սպորտի ամբիոնի վարիչի

                                                             

 

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                       Ս. Ս.  ԲԵԺԱՆՅԱՆ

 

28.06.2021թ.

Back to top