поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2021Թ ԱՊՐԻԼԻ 15-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

 1. Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի վերապատրաստման խնդիրները:

Զեկուցող՝ կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման

 կենտրոնի ղեկավար Վ.Միրզոյան

 1. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ֆինանսական քաղաքականության ռազմավարական  խնդիրներ:

 Զեկուցող՝ ՖՌԿ բաժնի վարիչ Ղ.Ղուկասյան

 1. Կարգերի և կանոնակարգերի քննարկում և հաստատում:
 • Ուժը կորցրած ճանաչել
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի կանոնադրություն (23.02.2017)
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի կանոնադրություն (23.02.2017)
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի կանոնադրություն (23.02.2017)
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի կանոնադրություն (23.02.2017)
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Մանկավաժության ֆակուլտետի կանոնադրություն (23.02.2017)
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդին կից մրցութային հանձնաժողովի կանոնակարգում փոփոխությունների կատարում (29.12.2017)
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգ (06.03.2019)-(Հանձնաժողովի կարծիքի հրապարակում)

Զեկուցող՝ իրավաբան  Ք.Ղազարյան

 1. Ընթացիկ հարցեր:        
  • Կարգերի վերանայման համար հանձնաժողովների ստեղծում:
 • Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի տարեկան ուսումնական բեռնվածության չափորոշիչների որոշման կանոնակարգ:
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրադարանի կանոնադրություն:
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի կանոնադրություն:
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Որակի ապահովման կենտրոնի կանոնակարգ:
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոնի կանոնադրություն:
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնակարգ:
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Ուսանողների, վարչական և դասավանդող աշխատակազմի միջազգային շարժունության կանոնակարգ:
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մագիստրատուրայի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ:

 Զեկուցող՝ ռեկտոր Ռ.Սահակյան

      Ծանոթություն.  - ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր      առաջ:

                բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –15.04.2021թ.:

                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

                                                                     05.04.2021թ.

Back to top