поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

    Հունվարի 15-ին տեղի ունեցավ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ՈԱԱԿ) Հավատարմագրման հանձնաժողովի նիստ։  Օրակարգային հարցերից մեկը Վանաձորի Հովհ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի (ՎՊՀ) ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումն էր։
    Հավատարմագրման հանձնաժողովի անդամները քննարկեցին բուհի արտաքին գնահատման փորձագիտական զեկույցն ըստ հավատարմագրման 10 չափանիշների տիրույթների, դիտարկեցին դրական և բացասական գնահատված տիրույթները, դրանցում առկա խնդիրները, նախորդ հավատարմագրումից ի վեր արձանագրված առաջընթացը և բարելավման ծրագրի իրագործման արդյունքները։
    Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշմամբ Վանաձորի Հովհ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանին շնորհվեց ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում 4 տարի ժամկետով։
Նշենք, որ ՎՊՀ-ն 2015-ին նույնպես  ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում էր ստացել 4 տարի ժամկետով։
Նյութի աղբյուր՝
http://www.anqa.am

Back to top