поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Ռեկտորատի նոյեմբերի 19-ի նիստում ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ս. Թումանյանի ղեկավարությամբ քննարկվեցին բուհի հավատարմագրման հայտի նախապատրաստական աշխատանքները: Բոլոր ֆակուլտետների դեկանները զեկուցումներ ներկայացրին հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ: Հանձնարարվեց չխախտել փաստաթղթերի հանձնման ժամկետները:

Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Մարգարիտա Շահվերդյանը խոսեց ստորաբաժանումների տրամադրած փաստաթղթերում առկա բացթողումներից. հանձնարարվեց արագորեն շտկել բոլոր թերությունները:

Հաստատվեցին ուսման վճարի մասնակի մարման հնարավորություն ստացած ուսանողների անունները, խոսվեց դրա անհրաժեշտությունից:

Քննարկվեցին ընթացիկ հարցեր. Ս. Թումանյանի առաջարկով օրակարգում ավելացվեց ևս մեկ հարց՝ կապված բուհում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտի հետ: Բոլոր դեկանները խոսեցին իրենց ղեկավարած ֆակուլտետներում տիրող միջանձնային և աշխատանքային իրավիճակից:

Back to top