поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ դիմորդները 2020-21 ուստարվա ընդունելության համար հանձնեցին ներբուհական 3 քննություն՝ ‹‹Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն››, ‹‹ՆԵՍԿ և երգ›› և ‹‹Գծանկար››:
Հուլիսի 2-3-ը ‹‹Կենտրոն›› համալիր և Աթլետիկայի մարզադպրոցներում կայացել են ներբուհական քննություններ ‹‹Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստությունից››: Նախապես բոլոր չափորոշիչներն ուղարկվել են դիմորդներին, տեղադրվել համալսարանի տեղեկատվական անկյունում և ՎՊՀ պաշտոնական կայքէջում: ‹‹Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստությունից›› հուլիսի 2-ին ու 3-ին դիմորդները հանձնել են համապատասխանաբար 3 և 4 նորմատիվ:
Քննական հանձնաժողովներում ընդգրկվել են անդամներ տարբեր ոլորտների մասնագետներից: Ներբուհական քննությունների թափանցիկ անցկացման նպատակով այս տարի քննության ողջ ընթացքը տեսանկարահանվել է: Ցանկացած անհամաձայնության դեպքում դիմորդը հնարավորություն է ունեցել հետևելու տեսանկարահանված նյութին: Այս ձևաչափը դրական է գնահատվել շատ ծնողների կողմից:
ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Մարիա Բրուտյանի հավաստմամբ՝ պահպանվել են հակահամաճարակային բոլոր կանոնները, ներկա են եղել բժիշկներ և ոստիկանության աշխատակիցներ, դիմորդները ջերմաչափվել են:
Հուլիսի 6-ին Էդ. Կզարթմյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոցում կայացել է ներբուհական 2-րդ քննությունը՝ ‹‹ՆԵՍԿ և երգ››: Դիմորդներին առաջարկվել է ներկա գտնվել բոլոր ելույթներին, սական նրանք հրաժարվել են: Մ. Բրուտյանի փոխանցմամբ՝ հանձնաժողովն արել է առավելագույնը՝ բաց և թափանցիկ քննություն կազմակերպելու համար: Բողոքարկումներ չեն եղել:
Հուլիսի 8-ին ՎՊՀ-ում կայացել է քննություն ‹‹Գծանկարից››, որը ևս տեսանկարահանվել է՝ ապահովելու համար թափանցիկությունն ու օբյեկտիվ ընթացքը:

Back to top