поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2021ԹՄԱՐՏՒ  25-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Ս. թ. մարտի 5-ին Վանաձորի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ ՈՒԳԸ տարեկան գիտական նստաշրջանը: Ուսանողներն իրենց զեկուցումները ներկայացնելու հնարավորություն ունեցան հայ բանասիրության, պատմության, տնտեսագիտության, մանկավարժության, հոգեբանության, կեսաբանության, քիմիայի և ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի բաժանմունքներում:  

«Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին համապատասխան» (ARMDOCT) Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակում մարտի 4-6-ը տեղի ունեցավ եռօրյա աշխատաժողով՝

Բուհ-դպրոց կապերի շրջանակներում ՎՊՀ պատվիրակությունը այցելեց Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաք: Քաղաքի և շրջանի համայնքների դպրոցականների համար կազմակերպվել էր տեղեկատվական հանդիպում, որի նպատակն էր աշակերտներին ծանոթացնել բուհում առկա մասնագիտություններին, ընդունելության առանձնահատկություններին, քոլեջի և վարժարանի մասնագիտություններին և հոսքերին:

2021 թ. մարտի 2-ին և մարտի 3-ին կայացավ Էրազմուս+ ծրագրի ՀԳ2 ԿԶԲԿ «Համալսարան- արդյունաբերություն կապի հաստատումը Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի ուսանողների խելամիտ ձեռներեցային համագործակցության և մրցունակության միջոցով» (CONNECT) նախագծի մեկնարկային հանդիպումը:

Back to top