поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի պետական համալսարանում անցկացվեց Լոռու մարզի դպրոցականների ասմունքի մրցույթ՝ ІX-XІІ դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ:

ՎՊՀ-ում 2021-2022 ուստարվա մասնագիտությունների, ընդունելության քննությունների և մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով դեռ հոկտեմբեր ամսին մեկնարկել էր «Բաց դռների օր» միջոցառումը:

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը 2021-2022 ուստարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով  ս.թ. դեկտեմբերի 17-ին անցկացնելու է «Բաց դռների օր» միջոցառումը: 

Հունվարի 15-ին տեղի ունեցավ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ՈԱԱԿ) Հավատարմագրման հանձնաժողովի նիստ։

Վանաձորի պետական համալսարանը հայտարարում է բակալավրի կրթական ծրագրերով հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելություն` ռազմական գործողությունների և COVID-19 հիվանդության պատճառով փաստաթղթերի ընդունման սահմանված ժամկետում դիմում-հայտ չներկայացրած անձանց համար:

ՎՊՀ արհեստակցական կազմակերպության  արհկոմի 7-րդ համաժողովը մեկնարկեց քվորումի առկայությամբ՝ 42 պատգամավորներից 36-ի մասնակցությամբ: Օրակարգում 3 հարց էր:

Back to top