поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը 2018 թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին անցկացնում է ամենամյա աշակերտական առարկայական օլիմպիադաներ:

Վանաձորի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողների և «Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի» ուսանողական ծրագրային թիմի նախաձեռնությամբ «Արցախ պուրակում» «Բաց գրադարանն» արդեն իրողություն է:

«8-րդ դարում, երբ Հայաստանը բաժանված էր արաբների ու բյուզանդացիների միջև, նա կարողացավ  համախմբել արևմտամետ և արևելամետ հայ իշխաններին ու հոգևորականներին:

Back to top