Տպել
Կարգ՝ Կառուցվածք
Այցեր՝ 123

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժինը համալսարանի վարչական ստորաբաժանումներից է։ Բաժնի աշխատանքներն իրականացվում են բաժնի  վարիչի, կադրերի և զինվորական գծով մասնագետների միջոցով:

Բաժնի հիմնական խնդիրներն են՝ ապահովել համալսարանի աշխատակազմին վերաբերող կադրային հարցերի իրականացումը, ռեկտորի հանձնարարությունների կատարումը, ինչպես նաև` կադրերի և հատուկ բաժնի կանոնակարգով հաստատված այլ լիազորություններ:

Կադրերի և հատուկ բաժինն իր խնիրներին համապատասխան՝ լիազորված է իրականացնելու հետևյալ գործառույթները.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնում բոլոր աշխատակիցների համար կազմվում և վարվում են անձնական գործեր, որոնցում պահվում են աշխատողի աշխատանքային գործունեության մասին ամփոփ տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերը և նյութերը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Բաժնի վարիչ Վ. Մինասյան

Քաղաքային ցանցից ներքին ցանցին միանալու համար հավաքում ենք 4-18-54 կամ 4-18-55 հեռախոսահամարներից մեկը, 3 կարճ և 1 երկար զանգից հետո՝ եռանիշ ներքին հեռախոսահամարը՝ 150

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։