поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Ս.Մերգելյանի անվան համակարգչային կենտրոն

Ակադեմիկոս Ս. Մերգելյանի անվան համակարգչային կենտրոնը ստեղծվել 2008 թ-ին, համալսարանի ռեկտոր Գ. Խաչատրյանի ջանքերով: 

Կենտրոնի 2 համակարգչային սրահները հագեցած են ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ժամանակակից պահանջներին համապատասխան համակարգչային տեխնիկայով: Կենտրոնը սպասարկում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների ուսանողներին: 

Այստեղ անց են կացվում հետևյալ առարկաների լաբորատոր աշխատանքները 

 • Համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • ԷՀՄ-ի ծրագրային ապահովում
 • Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա
 • Ծրագրավորման լեզուներ
 • Տվյալների կառուցվածքներ և հենքեր
 • Համակարգչային գրաֆիկա
 • Գեոինֆորմատիկա
 • ԷՀՄ ճարտարապետություն
 • Ինֆորմացիոն ցանցեր և ինտերնետ
 • Համակարգչային և ռեֆերատային հնարքները թարգմանության մեջ
 • Համակարգչային տեխնիկայի կիրառությունը ուսումնական պրոցեսում
 • Ֆիզ. պրոցես. և գիտ. մոդելավորում և ավտոմատացում
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսագիտության մեջ
 • Կիրառական խնդիրների լուծումը համակարգչով
 • Համակարգչային էքսպերիմենտ ֆիզիկայում
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

Օրվա երկրորդ կեսին ուսանողները այստեղ են մշակում կուրսային աշխատանքներն ու ավարտաճառերը:

Back to top