поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ-ն ունի իր պաշտոնաթերթը` «Վանաձորի պետական համալսարան»: Հիմնադրման պահին եղել է ամսաթերթ, 2002 թ.-ից` ամսագիր, 2008 թ. փետրվարից` երկշաբաթաթերթ: Արտացոլում է Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողության կյանքը. համալսարանում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր քիչ թե շատ նշանակալից իրադարձություն իր արձագանքն է գտնում թերթում: Տպագրվում են ուսանողների հոդվածներ, արձակ ու չափածո ստեղծագործություններ: Երկշաբաթաթերթի հիմնական խորագրերն են` «Մատենագիտական տեղեկատու», «Գրական էջ», «Մարզական էջ» և այլն:

Հրատարակված համարներ

2020

Վանաձորի պետական համալսարան 2 (200)

Վանաձորի պետական համալսարան 1 (199)

2019

Վանաձորի պետական համալսարան 9 (198)

Վանաձորի պետական համալսարան 8 (197)

Վանաձորի պետական համալսարան 7 (196)

Վանաձորի պետական համալսարան 6 (195)

Վանաձորի պետական համալսարան 5 (194)

Վանաձորի պետական համալսարան 4 (193)

Վանաձորի պետական համալսարան 3 (192)

Վանաձորի պետական համալսարան 2 (191)

Վանաձորի պետական համալսարան 1 (190)

2018

Վանաձորի պետական համալսարան 6 (189)

Վանաձորի պետական համալսարան 5 (188)

Վանաձորի պետական համալսարան 4 (187)

Վանաձորի պետական համալսարան 3 (186)

Վանաձորի պետական համալսարան 2 (185)

Վանաձորի պետական համալսարան 1 (184)

2017

Վանաձորի պետական համալսարան 6 (183)

Վանաձորի պետական համալսարան 5 (182)

Վանաձորի պետական համալսարան 4 (181)

Վանաձորի պետական համալսարան 3 (180)

Վանաձորի պետական համալսարան 2 (179)

Վանաձորի պետական համալսարան 1 (178)

2016

Վանաձորի պետական համալսարան 1 (168)

Վանաձորի պետական համալսարան 2 (169)

Վանաձորի պետական համալսարան 2 (169)

Վանաձորի պետական համալսարան 3 (170)

Վանաձորի պետական համալսարան 4 (171)

Վանաձորի պետական համալսարան 5 (172)

Վանաձորի պետական համալսարան 6 (173)

Վանաձորի պետական համալսարան 7 (174)

Վանաձորի պետական համալսարան 8 (175)

Վանաձորի պետական համալսարան 9 (176)

Վանաձորի պետական համալսարան 10 (177)

2015

Վանաձորի պետական համալսարան 1 (158)

Վանաձորի պետական համալսարան 2 (159)

Վանաձորի պետական համալսարան 3 (160)

Վանաձորի պետական համալսարան 4 (161)

Վանաձորի պետական համալսարան 5 (162)

Վանաձորի պետական համալսարան 6 (163)

Վանաձորի պետական համալսարան 7 (164)

Վանաձորի պետական համալսարան 8 (165)

Վանաձորի պետական համալսարան 9 (166)

Վանաձորի պետական համալսարան 10(167)

2014

Ապագա մանկավարժ 1 - 149

Ապագա մանկավարժ 2 - 150

Ապագա մանկավարժ 3 - 151

Ապագա մանկավարժ 4 - 152

Ապագա մանկավարժ 5 - 153

Վանաձորի պետական համալսարան 6 - 154

Վանաձորի պետական համալսարան 7 - 155

Վանաձորի պետական համալսարան 9 - 155

2013

Ապագա մանկավարժ 1 - 137

Ապագա մանկավարժ 2 - 138

Ապագա մանկավարժ 3 - 139

Ապագա մանկավարժ 4 - 140

Ապագա մանկավարժ 5 - 141

Ապագա մանկավարժ 6 - 142

Ապագա մանկավարժ 7 - 143

Ապագա մանկավարժ 10 - 146

Ապագա մանկավարժ 11 - 147

Ապագա մանկավարժ 12 - 148

Ապագա մանկավարժ 1 - 149

2012

Ապագա մանկավարժ 1 - 126

Ապագա մանկավարժ 2 - 127

Ապագա մանկավարժ 3 - 128

Ապագա մանկավարժ 4 - 129

Ապագա մանկավարժ 6 - 131

Ապագա մանկավարժ 7 - 132

Ապագա մանկավարժ 8 - 133

Ապագա մանկավարժ 9 - 134

Ապագա մանկավարժ 10 - 135

Ապագա մանկավարժ 11 - 136

 

Back to top